Aanvraag

Om een aanvraag te doen voor een achtergestelde lening om een project op te starten, is er een aantal randvoorwaarden:

 • Er dient een koppeling te zijn met JCI en Utrecht.
 • Het bedrag is een achtergestelde lening.
 • Doel is het opstarten van een projecten met eigen funding.
 • Alleen opstartkosten komen voor de lening in aanmerking. Denk hierbij aan wervingskosten voor het binnenhalen van sponsors.
 • Normale operationele kosten voor een project komen niet voor de lening in aanmerking. De lening is niet bedoeld om operationele risico’s van een project te dekken.
 • Wanneer er geld over is van het project wordt het geleende bedrag volledig geretourneerd. Dus nog voor de schenking van eventuele opbrengsten aan bijvoorbeeld een goed doel.
 • De lening is rentevrij.
 • Iedereen kan een aanvraag indienen, de definitieve leenovereenkomst wordt echter gesloten tussen Stichting Projectgelden JCI Utrecht en het lopende bestuur van JCI Utrecht of een andere JCI kamer.

Inhoudelijk dient het project te voldoen aan o.a. de volgende normen:

 • Het dient externe doelstellingen van JCI te ondersteunen.
 • Het dient bij te dragen aan een of meer pijlers van JCI (business, maatschappij, internationaal, persoonlijke ontwikkeling).
 • Het dient een toegevoegde waarde te leveren binnen de stad Utrecht en haar leefomgeving.

Tot slot dient de aanvraag vooraf en tijdig (minimaal 4 weken voor een evenement) aangevraagd te worden. Het bestuur beoordeelt het geheel en zorgt voor een ‘overeenkomst’ waarin de regels rondom de achtergestelde lening worden vastgelegd.

Download het formulier

Aanvragen Project Ondersteuning– PDF.

Aanvragen Project Ondersteuning – WORD